کاهش فشارخون، گیجی، خواب آلودگی و تهوع.
این دارو امکان دارد باعث نارسایی تنفسی، نارسایی حاد کلیه، هیپوتیروئید و هیپرتروفی پروستات بشود.

⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

☎️ ۰۵۱۳۲۲۱۷۵۱۵

 @islamicmedicalcenter

 https://t.me/HAKIM_COM

 https://www.Hakim.Center

تگ ها: