نسخه درمان آندومتریوز

دمنوش کیست و غدد حکیم 5 عدد
شربت مصفی خون 3 عدد
شربت منضج سودا 3 عدد
صاف کننده خون 5 عدد
روغن سیاهدانه 2 عدد
تباشیر خوراکی 2 عدد
سماق رومی 7 عدد
نمک دریا 1 عدد
سودابر 2 عدد
تباشیر 7 عدد
قسط 7 عدد
نوره 7عدد
اذخر 7 عدد
حنا 1 عدد
ثفا 4 عدد

پرهیزات : 
روی فرش و چمن نشستن 
مصرف مواد غذایی سرد
حمام در قاعدگی

اعمال مفید : 
بادکش زیر شکم هفته ای 2 بار

دستور دارویی: 

آب شاهی با مخلوط کن بگیرید (ا لیوان و 1 قاشق غذاخوری ثفا به آن اضافه کنید ) و هر روز عصر میل کنید / 

دستور آبزن: 
اذخر 1 عدد + سماق رومی 1 عدد  همه را در یک ظرف بزرگ با آب فراوان بجوشانید و آن را داخل یک تشت بریزید و تباشیر 1 عدد + قسط 1 عدد + نمک دریا یک قاشق مربا خوری به آن اضافه کنید ، بعد از ولرم شدن به مدت 30 دقیقه داخل آن بنشینید)


بعد از داروی فوق یک لیوان آب جوش ولرم شده + با یک قاشق مرباخوری سودابر + یک قاشق مربا خوری تباشیر 


هفته ای 2 بار از گردن تا نوک انگشت پا نوره مالی کنید و بعد از آن حنا بذارید ( 30 دقیقه روی بدن باشد) و بعد از حمام بدن را با روغن سیاهدانه چرب کنید.

 

 

تگ ها: