✅ افسردگی

 #نسخه  میرزا

شربت منضج سودا 2 عدد
عطر نرگس 1 عدد
مرکب یک 3 عدد
سودابر 2 عدد
جامع 14 عدد 
شافیه 1 عدد
مفرح 2 عدد
ملین 2 عدد
نوره 8 عدد
سنا 5 عدد
.
مواد غذایی مفید :
انگور سیاه
صبح : یک سوم لیوان آب پرتقال طبیعی + یک سوم لیوان آب هویج رسمی+ یک سوم لیوان آب سیب طبیعی + 7 قطره سیاهدانه طبیعی

پرهیزات :
مواد غذایی سرد / فست فود / 

اعمال مفید:
نگاه به سبزه و چمن

دستورات دارویی: 
جامع تا 14 روز با آب انگور سیاه مصرف شود / پشت سر هم
هفته ای 2 مرتبه نوره مالی کل بدن

⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

☎️ ۰۵۱۳۲۲۱۷۵۱۵

 

تگ ها: