کاربرد :

درمان اعتیاد (به مواد مخدر)

 

دارو ها:


سرکه انگبین مخصوص ترک اعتیاد حکیم 2 عدد
دمنوش ترک اعتیاد حکیم 4 عدد
معجون ترک اعتیاد حکیم 4 عدد
پک غلبه سودا حکیم 1 عدد
نشوه 3 عدد 

مواد غذایی مفید :
مواد غذایی با طبع گرم - عسل - افتیمون - اسپند

روزی 1 لیوان وسط روز آب پرتقال شیرین 
روزی 1 لیوان شب آب لیمو شیرین 

پرهیزات :
مواد غذایی با طبع سرد - گوشه نشینی 

اعمال مفید : 
2 هفته بعد از مصرف دارو ها حجامت انجام شود . بعد از مصرف کامل دارو ها هم حجامت انجام شود.


⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

☎️ ۰۵۱۳۲۲۱۷۵۱۵

تگ ها: