خواص گل نرگس 

 

 پیشگیری از بیماری های سخت و ژنتیکی

 

رسول خدا(ص) می فرمایند:

✍️ گل نرگس را بو کنید

✅ اگر در روز یک مرتبه باشد

✅ یا در هفته یک بار

✅ یا در سال یک بار

✅ یا در زندگی یک بار

♻️ زیرا در قلب دانه ای از جنون و جذام و پیسی استکه بوییدن نرگس آن را می کَنَد (سبب پیشگیری از ابتلاء به این بیماری ها می شود)

⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

تگ ها: