امام صادق (ع) می فرمایند:

 

بر شما باد انار شیرین.

 

آن را بخورید ؛ چرا که هیچ دانه‌ای از آن به معده مؤمنی در نمی‌آید ، مگر این که بیماری‌ای از آن ریشه‌کن می‌کند.

 

 وشیطانِ وسوسه را از او دور می‌سازد‌.

 

منبع: الکافی ، ج۶ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۰

 

⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

 

تگ ها: