‍ امـام صادق (ع) می فرمایند:

 کسی نیست مگر اینکه در او عامل جذام است

 همانا شلغم آن را آب می کند.

 پس آن را در زمانش بخورید تا هر مرضی از شما دور شود.

 منبع: المحاسن، برقی، ج ۲ ، ص ۵۲۵ ،ح ۵۷۱

⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

 

تگ ها: