مرکب هفت (داروی شافیه حضرت موسی علیه السلام)


نحوه تهیه:
 مقداری سیر را پوست کنده، و کوبیده شده و در ظرف ریخته شود؛ سپس مقداری روغن زرد گاوی روی آن ریخته تا کاملا سیرها را بپوشاند. ظرف را روی حرارت ملایم و غیر مستقیم قرار داده تا تمام روغن جذب سیر شود. به همان میزان شیر گاو (بهتر است شیر گاوی که تازه زائیده است باشد) روی مخلوط ریخته و دوباره روی حرارت ملایم و غیر مستقیم قرار داده تا تمام آن جذب مخلوط شود. سپس همان مقدار عسل مصفی روی آن ریخته و دوباره روی حرارت ملایم و غیر مستقیم گذاشته شود تا جذب شود؛ حالا ده درهم سیاهدانه و پنج درهم آسیاب شده فلفل سیاه و مرزنجوش را داخل مخلوط ریخته و تمام مخلوط را در ظرفی که با روغن گاو چرب شده قرار داده و ظرف را بمدت چهل روز درون جو یا خاکستر قرار دهند.

 درمان:

  معجزه پیامبران و درمان تمام بیماریها.
- درمان #لقوه كهنه و تازه، #سرما_زدگی، #درد_پا، #سبل__چشم (مویی درون چشم، نوعی بیماری چشمی است)، #ضعف_معده، #صرع، #غش، #ترس زنان در خواب، مشکلات #صفرا، #وسواس و #خوره، #غلبه_بلغم و دفع سموم و زهر عقرب و مار

 اثرات دارو 
  هر مدتی که از ساخته شدن دارو بگذرد برای یک سری از بیماری ها مفید است.
- به روش های مختلف شامل خوراکی، محلول، جوشانده، سعوط، سرمه، ضماد،… مصرف میشود.

  بعد از یک ماه:
-  #درد_دندان و بیماری های ناشی از #غلبه_بلغم
طریقه مصرف: خوردن میزان نصف گردو از این دارو بصورت ناشتا.

 بعد از دو ماه:
- #تب_چشم و #لرز_چشم و #آزار_چشم.

 بعد از سه ماه:
- #غلبه_صفرا و #غلبه_بلغم شدید و تمام بیماری های #صفرا

 بعد از چهار ماه:
- #تاريكى_چشم و #تنگى_نفس.

 بعد از پنج ماه:
- #سردرد، 
طریقه مصرف: چکاندن مخلوط نصف عدس از این دارو با #روغن_بنفشه در بینی.

 بعد از شش ماه:
- #درد_شقيقه
طریقه مصرف: چکاندن مخلوط نصف عدس از این دارو با #روغن_بنفشه در بینی (سمتی که درد میکند).

 بعد از هفت ماه:
- دفع #باد_گوش
طریقه مصرف: چکاندن مخلوط نصف عدس از این دارو با #روغن_گل_سرخ در گوش در اول روز و قبل از خواب

 بعد از هشت ماه:
- دفع #خوره (همراه با آب مصرف شود)

 بعد از نه ماه:
- #هذيان گفتن در خواب و #ترس 
طریقه مصرف: خوردن مخلوط نصف عدس از این دارو با آب ترب

 بعد از ده ماه:
- #غلبه_صفرا و #تب درونى و #اختلال_عقل
طریقه مصرف: خوردن مخلوط نصف عدس از این دارو با سرکه

- #سفیدی_چشم (#آب_مروارید)
طریقه مصرف: بمیزان نصف گردو در وقت خواب خورده شود.

 بعد از یازده ماه:
- #غلبه_سودا که سبب #ترس و #وسواس میشود.
طریقه مصرف: بمیزان یک نخود با #روغن_گل_سرخ بصورت ناشتا و بمیزان یک نخود بدون روغن هنگام خواب.

 بعد از دوازده ماه:
- #فلج كهنه و تازه
طریقه استفاده: خوردن مخلوط یک نخود از این دارو با آب مرزنجوش؛ مالیدن مخلوط یک نخود از این دارو با #روغن_زیتون و #نمک به پا موقع خواب؛ اجتناب از سرکه، شیر، ماست، سبزی و ماهی

 بعد از سیزده ماه:
- #درد درونی و #خنده بدون علت و با ریش بازی کردن
طریقه مصرف: خوردن مخلوط يك نخود از این دارو با #آب_سداب در اول شب.

 بعد از چهارده ماه:
- #زهر (#مسمومیت ها)، اگر زهر خورده باشد.
طریقه مصرف: تخم بادمجان کوبیده، جوشانده و صاف شود و با یک نخود از این دارو در سحر خورده شود و پس از آن #آب_فاتر (آب نیم گرم) خورده شود بمدت سه الی چهار شب.

 بعد از پانزده ماه:
- #سحر و #باد ها.

 بعد از شانزده ماه:
- #کاهش_بینایی و #نور_چشم
طریقه مصرف: مالیدن مخلوط نصف عدس از این دارو با آب باران صبح و شب و وقت خواب بمدت چهار الی هشت روز.

بعد از هفده ماه:
- درمان #خوره (قوی تر از شافیه هشت ماهه)
طریقه مصرف: خوردن مخلوط میزان یک گردو از این دارو با روغن پاچه گاو بصورت ناشتا و در وقت خواب؛ مالیدن یک حبه از این دارو بر بدن؛ چکاندن مخلوط یک عدس از این دارو با #روغن_زيتون يا #روغن_گل_سرخ در بينى در آخر روز و در #حمام اسلامی.

  بعد از هجده ماه:
- #بهق.
طریقه مصرف: آنجا را سوزن بزنند، كه خون در آيد؛ خوردن مخلوط بمیزان يك نخود از این دارو با #روغن_بادام تلخ يا #روغن_صنوبر؛ وچکاندن چند قطره آن در بینی؛ و مالیدن مخلوط فوق و #نمک بر موضع.

  بعد از نوزده ماه:
- درمان #سهو و #فراموشی و #غلبه_بلغم قدیمی و شدید و #تب کهنه.
طریقه مصرف: خوردن مخلوط یک لیوان آب انار شیرین و یک دانه جوز حنظل و یک نخود از این دارو بصورت ناشتا.

 بعد از بیست ماه:
- #سنگینی_گوش
طریقه مصرف: چکاندن مخلوط بمیزان يك عدس از این دارو با آب در گوش و تکرار آن تا دفع سنگینی گوش و ریختن مقدار کمی از آن بر سر

سرسام
طریقه مصرف: خوردن مخلوط یک دانه نخود از این دارو با آب انار ترش

تگ ها: