‍  امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

دوست دارم هر مومنی پنج انگشتر در دست کند: 
عقیق بابت دفع فقر، 
فیروزه بابت گشایش کار، 
یاقوت بابت دفع پریشانی، 
حدید بابت غلبه بر دشمنان، 
درِّ نجف بابت آسان شدن امور .
(وسائل الشیعه)

⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

 

تگ ها: