آب نیسان

 

پیامبر (ص) به امیرالمومنین (ع) فرمود : "از آب باران نیسان برمی گیری و بر آن هفتاد مرتبه فاتحه الکتاب را می خوانی ، هفتاد مرتبه آیه الکرسی ،هفتاد مرتبه قل هو الله احد ،هفتاد مرتبه قل اعوذ برب الفلق ،هفتاد مرتبه قل اعوذ برب الناس ،هفتاد مرتبه قل یا ایهاالکافرون و از این آب ، صبح و شام ، هفت روز پیاپی می نوشی ".

 

و نیز فرمود :"این دوا ، دوایی است که جبرئیل به من آموزش داده تا با آن به دوای طبیبان نیاز پیدا نکنم ."

 

 ⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

 

تگ ها: