ایشان یکی از نوادر روزگار در علم طب بویژه طب سنتی هستند و به دلیل سطح بالای علمی، حکیم حسین خیراندیش را پدر طب سنتی ایران می نامند.

این استاد دانشمند بسیاری از بیماری های که علم کلاسیک طب از درمان آن ناتوان است بوسیله روش های طب سنتی و برخی ابداعی مختص خود به راحتی درمان می کند و در این زمینه بسیار توانمند هستند.

استاد حسین خیراندیش شاگردان بسیاری را پرورش داده که برخی از آنها در بین مردم شناخته شده هستند و به امر طبابت مشغولند.

نام و نام خانوادگی: حسین خیراندیش

فرزند: آقاجان

متولد: 1335 - کاشان

وضعیت تاهل: متاهل

مدارج علمی :

دکترا در رشته توسعه علمی طب سنتی از دانشگاه "طب سنتی" ارمنستان.

پروفسوری در طب سنتی از "دانشگاه دولتی علوم طبیعی روسیه" سال 2012 .

اخذ عنوان حکیم در طب سنتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 1392

مکالمه زبان

الف : انگلیسی

ب : عربی

سوابق کاری:

مدیر حزب جمهوری اسلامی منطقه 7 استان تهران از سال 1359 تا 1362 .

مسئول آموزش در حزب جمهوری اسلامی استان تهران از سال 1362 تا 1364 .

کادر امور انجمن های اسلامی در حوزه معاونت فرهنگی نخست وزیری از سال 1364 تا 1366 .

قائم مقام دبیرکل و عضو هیئت موسس در سازمان اسلامی بین المللی دفاع از حقوق کودکان و قائم مقام

دبیرکل سازمان )کافل( از سال 1366 تا 1371 .

رئیس شعبه ایرانی دانشگاه بین المللی روسی ارمنی مخیتارگوش از سال 1392 تا کنون.

 رئیس شعبه ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه طب سنتی ارمنستان.

عضو موسسه و مدیریت طب سنتی پژوهشکده طب کل نگر.

مدرس فعالیت آموزشی روش تحلیل سیاسی، قانون اساسی و مفاهیم سیاسی در حزب جمهوری اسلامی

مدرس دوره مقدماتی آشنایی با طب سنتی در "موسسه تحقیقات حجامت ایران" از سال 1360 تاکنون به

بیش از 5500 پزشک و چندین هزار غیر پزشک.

مدرس دوره های تخصصی طب سنتی در "موسسه تحقیقات حجامت ایران" از جمله مزاج شناسی، نبض

شناسی، عنبیه شناسی و حمام، آب درمانی، گل درمانی، دعا درمانی، ضرورت هفتم

مدرس آموزش آزاد طب سنتی – اسلامی در "دانشگاه تهران" از سال 1383 تا 1387 .

استاد "دانشگاه طب سنتی ارمنستان" از سال 1387 تاکنون.

مشاور ارشد طب سنتی دانشگاه طب سنتی ارمنستان.

عضو ستاد تدوین نظام آموزش دامپزشکی سنتی ایران.

استاد رشته پزشکی طب سنتی – اسلامی عمومی در "دانشگاه طب سنتی ارمنستان شعبه ایران" از سال

1390 تاکنون.

تالیفات:

زمینه علوم سیاسی:

سیاست و دیانت

ضرورت آگاهی سیاسی

 نقش رشد در شیوه رهبری

ویژگی های نظام آگاهی بخش

زمینه علوم انسانی:

 آسیب شناسی مدیریت از دیدگاه اسلام

 نقش نماز در کیفیت مدیریت مدیر

 آنسوی زندگی

زمینه علوم پزشکی سنتی :

1 .تالیفات:

 کتاب حجامت از دیدگاه اسلام.

 کتاب حجامت از دیدگاه حکماء.

 کتاب حجامت درمانی)گزارش درمان 106 نوع بیماری به وسیله حجامت(.

کتاب حجامت و طب سوزنی با همکاری دکت خسرو آگین.

 کتاب مزاج انواع )خلاصه ای از مزاج شناسی از دیدگاه طب سنتی اسلامی.

 کتاب مزاج شناسی و فیزیوپاتولوژی طب سنتی.

 کتاب زالو درمان بیماری ها.

 کتاب زنجبیل.

 کتاب داروهای اساسی در طب سنتی ایران.

 مقاله ضرورت هفتم / طرح نقش معنویت در درمان و پیشگیری از بیماریها.

 مقاله رکن پنجم / طرح درک معنویت در حوزه غیرانسانی.

 کتاب پنج تطهیر / طرح مفاهیم بهداشت جسم و روان از دیدگاه اسلام.

 کتاب عسل )از سری کتاب های داروهای اساسی در طب اسلامی(.

 کتاب متن و ترجمه احادیث، روایات، فتاوی مراجع معظم شیعه اهل تسنن و فرق مختلف پیرامون

حجامت.

 تصحیح کتاب فرس نامه )پرورش و درمان بیماری های اسب( نوشته اسداله خان خونساری.

2 .ترجمه:

کتاب حجامت درمانی، نوشته ایلکای زیهنی چیرالی.

3 .تصحیح:

الف :کتاب التنویر )واژه نامه طب سنتی ایران( با همکاری سید محمدکاظم امام.

ب: درمان بیماری های اسب )فرس نامه( نوشته اسداله خان خوانساری.

ج : هفتاد و دو دیو. شرح بیماری های پدیدآمده در اثر تداخلات غیرانسانی .

4 .تدوین و تحقیقات:

 آب درمانی

 گل درمانی

5 .مقدمه ها:

مقدمه بر 22 کتاب گوناگون طبی و بهداشتی:

حجامت یک درمان آزموده، نوشته دکتر یوهان آبله.

 حجامت درمانی، جمع آوری و تنظیم دکتر شهلا اسدزاده.

 گلبرگ سلامت، نوشته حوریه رضوانی اصل و معصومه مددی.

 طب اسلامی گنجینه تندرستی، نوشته دکتر رضا منتظر.

رساله ذهبیه )مجموعه ای از درمان های شفابخش امام رضا(.

 مجربات مخزن الادویه و تحفه حکیم مومن، تحقیق و پژوهش باقر باقری وند.

 بررسی قسمتی از خوراک های بومی ایران، پژوهش مهدخت صادق وزیری و نوذر اسمعیلی.

 درمان بیماری های زنان و زایمان )مقایسه بین طب غربی و ایرانی(، نوشته دکترمحمد دریایی.

 داروشناسی کاربردی )طب سنتی ایرانی(، گردآوری دکترعبدالطیف.

 72 دیو، نوشته آصف بن برخیا.

 حجامت درمانی، نوشته ایلکی چیرالی.

 داروشناسی، نوشته دکترمحمد یوسفی.

 داروی شگفت، نوشته محمدامین شیخو.

 گیاهان دارویی مورد استفاده در دامپزشکی، نوشته مائیسی ایساکوویچ رابینوویچ، ترجمه دکترعلی

نام آور.

 شناخت طبایع

 داروهای گیاهی جلد اول، نوشته محمد پورفخاران و مرضیه آق قلعه.)سری گنجینه سلامت(.

 داروهای گیاهی جلد دوم، نوشته محمد پورفخاران و مرضیه آق قلعه.)سری گنجینه سلامت(.

 چه طبعی دارید. نوشته محمد پورفخاران و علی منصوری و مرضیه آق قلعه.)سری گنجینه

سلامت(.

 درمان تومورهای مغزی )از دیدگاه طب ایرانی – سنتی( نوشته سیدمحمدموسوی.

6 .راهنمایی علمی:

کتاب گیاهان دارویی مورد استفاده در دامپزشکی، نوشته مائیسی ایساکوویچ رابینوویچ. ترجمه

دکترعلی نام آور.

7 .بازنویسی:

 کتاب طب یوسفی جامع الفواید، نوشته مجیب یوسفی بن محمدبن یوسف.

مشاورها:

مشاوره و راهنمایی علمی 7 پایان نامه در مقطع دکترا.

1 - نقش مزاج شناسی در تعلیم و تربیت

2 - بررسی مزاج مراجعه کنندگان به موسسه تحقیقات حجامت ایران

3 - پایان نامه کاربرد طبی از حمام های سنتی ایران

مقالات:

1 . معرفی طرح حجامت و احیای دوباره آن در جمهوری اسلامی ایران. چاپ در مجله Ven.

2 . بررسی نقش حجامت در سیستم ایمنی.

3 . بررسی نقش حجامت در هیپرلیپیدمی خون افراد سالم.

4 . درمان سوختگی با روش طب سنتی.

5 . درمان ویتیلیگو به روش طب سنتی.

6 . معرفی طب سنتی ایران.

7 . درمان پسوریازیس به روش رژیم آبجوش.

8 .حجامت از دیدگاه حکما.

9 .طرحهای درمانی طب اسلامی.

10 .داروهای اساسی در طب اسلامی.

11 .تغذیه بر اساس طب اسلامی.

12 .طرح کاربردی سازی طب سنتی ایران.

13 .چالش حجامت در چنبره تولد.

14 .زالو درمانی.

15 .مفاد آموزش دامپزشکی سنتی ایران.

16 .تصیح طب یوسفی.

17 .مزاج شناسی.

18 .شرح فیزیو پاتولوژی طب سنتی ایران.

19 .مبانی علم حروف.

20 .تصحیح طب داود انطاکی.

21 .تصحیح درمان بیماریهای اطفال.

22 .تصحیح زنان و بارداری.

23 .ویژگیهای عمومی طب اسلامی.

24 .معرفی طب سنتی ایران.

25 . منشاء طب اسلامی.

26 . ادبیات حکماء.

27 . مقایسه خون ورید و خون حجامت )مشترک(.

28 . نقش حجامت در سیستم ایمنی )مشترک(.

29 . نقش حجامت در کنترل کلسترول )مشترک(.

30 . حجامت و گیاه درمانی )مشترک(.

طراحی ها، ابداعات و تداوی در درمان به روش طب سنتی:

1 . تدوین 120 طرح درمانی بیماری های گوناگون به روش طب سنتی و اسلامی.

2 . ابداع، طراحی و اجرای حجامت آلرژی و بکارگیری آن در درمان بیماری ها و طراحی 72 طرح

حجامت درمانی به وسیله حجامت تر و حجامت گرم و خشک.

3 . طراحی سیستم آب درمانی و تدوین طرح درمانی بیماری ها به وسیله رژیم آب جوش.

4 . طراحی روش درمان زخم های عمیق با روش عسل و گیاه دارویی.

5 . تدوین برنامه آموزشی مقدماتی طب سنتی.

6 . تدوین برنامه آموزشی متوسط طب سنتی.

7 . طراحی سیستم دوره تخصصی طب سنتی اسلامی به صورت یک رشته تخصصی در "دانشگاه طب

سنتی ارمنستان"

8 . طراحی دوره آموزش پزشکی عمومی سنتی اسلامی در "دانشکده پزشکی کل نگر ارمنستان"

9 . طراحی و اجرای اصلاح گوشت مرغ با تولید صنعتی به روش طب سنتی )مگا( مرغ ارگانیک ایران.

همایش ها:

برگزاری 59 همایش طب سنتی در ایران.

کنفرانس ها:

شرکت در 55 کنفرانس پزشکی دانشگاه های ایران.

شرکت در 5 کنفرانس پزشکی خارج از کشور.

شرکت در بیش از 120 کنفرانس در سراسر کشور.

لوح های فشرده آموزشی:

 سلسله مباحث طب سنتی ایران و اسلام.

 اولین همایش ملی حجامت در دانشگاه علوم پزشکی رضوی.

تگ ها: