مؤمن خودکشی نمی کند

 امام محمدباقر (ع) می فرمایند:

 مؤمن به هر بلائي گرفتار مي‌شود و به هر نوع مرگ و ميري از دنيا مي‌رود.

اما (هيچ وقت) دست به خودکشي نمي‌زند.

 منبع: فروع کافي، ج ٣، ص ١١٢

اندیشکده تبیان طب حکیم

 

تگ ها: