#اطلاعات_عمومی

 

#ماهی_وماست

 

????در کتب طب از خوردن ماهی به همراه ماست یا ترشی نهی  شده است.

 

زیرا خوردن ماهی همراه موادغذایی با طبع سرد، ایجاد نفخ میکند و مسبب بیماری ام اس است.

 

اندیشکده تبیان طب حکیم

 

 @islamicmedicalcenter

 

 https://t.me/HAKIM_COM

 

 https://www.Hakim.Center

تگ ها: