✅ نمایندگان برتر سال 1398 اندیشکده حکیم  ✅ 

 

◀️ جناب آقای عسگری 

✅ نماینده فعال شهرستان ایذه 

✅ شماره نمایندگی 119

 

◀️ جناب آقای حیدری

✅ نماینده فعال استان قم

✅ شماره نمایندگی 138

 

◀️ سرکار خانم صدیق

✅ نماینده فعال شهرستان داراب

✅ شماره نمایندگی 113

 

◀️ سرکار خانم تائب

✅ نماینده فعال استان گیلان

✅ شماره نمایندگی 134

تگ ها: