خولنجان

galangal

 

خولنجان عبارت از ریزومها سخت و سفت برنگ قرمز مایل به قهوه ای ، دارای خطوط سفید رنگ و محل افتاده سا قه های هوایی گیاه قولنجان یا خولنجان کبیر با نام علمی:Alpinia officinarum Hance از تیره زنجبیل Zingibriaceae) ) است که بوئی مطبوع و طمعی تند و معطر دارد .
برگهای غلاف دار ، درازو نوک تیز با یک رگبرگ مشخص و رگبرگهای فرعی موازی ، گلهای سفید مایل به سبز بصورت خوشه ای ، از مشخصات آن است .

 

 

فواید خولنجان
خو لنجان همانند زنجییل بعنوان باد شکن و نیرو دهنده و نیز در رفع درد دندان مصرف سنتی دارد .

مضرات استفاه از خولنجان

 

طریقه مصرف خولنجان

 

نحوه کاربرد داخلی خولنجان : چای، تنتور، کپسول
کاربرد موضعی خولنجان : سرماخوردگی
نحوه کاربرد موضعی خولنجان : پودر ریزوم خشک شده گیاه خولنجان به عنوان انفیه هنگام سرماخوردگی استفاده می‌شود. به عنوان عطر نیز به کار می‌رود.
کاربرد خولنجان در آشپزی: ریزوم خولنجان در تهیه کاری و سوپ به کار می‌رود. شاخه‌ها و گل‌های جوان آن نیز به صورت خام، جوشیده یا ترشی مصرف می‌شوند.
 

ترکیبات خولنجان

 

روغن اساسی (پینین، سینئول، اوگنول، اوکالیپتول)، سسکیترپین، لاکتون‌ها (آلپینین، گالانژین، گالانگول، کامفرید).

تگ ها: