خواجه باشی

cotton thistle seed

خو اجه باشی عبارت از دا نه های گو ه ای شکل با سرپهن و دایره ای شکل دارای برجستگی دو طبقه گنبدی شکل است . رنگ آن نوک مدادی کمرنگ تا پر رنگ و گاهی تیره ، تقریباٌ چهاروجهی با خطوط افقی کمی مورب و برجستگیهای زره دار و یک زائده اشکی درقسمت پائین است . این دا نه ها مربوط به گیاه شکاع یا شکاعی با نام علمی:Onopordon acanthium L.از تیره کاسنی (Compositae) است .
شکاع گیاهی است چند ساله دارای خار های فر اوان بر روی تمام قسمتهای گیاه است . کاپیتول آن بزرگ نیمه کروی با گلهای لوله ا ی بلند صورتی رنگ و بر گهای آن دارای لوبهای فراوان و پر خار است .

 

 

فواید خواجه باشی
خواجه باشی در طب سنتی ایران بعنوان مدر، معرق و ضد تب و ضد درد مصرف دارد .

مضرات استفاه از خواجه باشی

مضرات خاصی برای خواجه باشی یافت نشد.

طریقه مصرف خواجه باشی

 

بررسی تأثیر میوه گیاه خواجه باشی بر کاهش فشار خون اولیه در بیماران تحت درمان با لوزارتان
هدف این مطالعه بررسی اثر میوه گیاه خواجه باشی بر کاهش فشار خون اولیه در بیماران تحت درمان با لوزارتان می باشد. 25-20 بیمار 60-30 ساله مبتلا به افزایش فشارخون اولیه مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی یا بیمارستان امیراعلم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران که تحت درمان با لوزارتان بوده اما همچنان فشارخون آنها بیشتر یا مساوی 90/140 باشد، به عنوان مجموعه آماری در نظر گرفته می شوند. این افراد نباید سابقه فشارخون بدخیم یا مشکلات قلبی و یا عوارض ناشی از آسیب به ارگان های انتهایی ناشی از افزایش فشارخون را داشته باشند. بیماران حائز شرایط، علاوه بر مصرف 50 میلی گرم داروی لوزارتان یک بار در روز، 4 کپسول حاوی عصاره گیاه خواجه باشی به مدت دو ماه دریافت خواهند کرد. بیماران هر دو هفته یک بار ویزیت می شوند. در پایان دو ماه، اطلاعات ثبت و در پایان طرح آنالیز خواهند شد.

ترکیبات خواجه باشی

ترکیبات این گیاه یافت نشد.

تگ ها: