روغن تخم کتان

 

 

حقنه آن با روغن گل جهت درد و جراحت رودهها
طلای آن جهت وجع فواد و قوبا و جراحت و و تسکین درد آن 
آشامیدن آن و جوشانیده آن جهت رفع قولنج انسان و دواب و به دستور تدهین بدان مضعف باصره و
باه، مصلح آن سکنجبین است.

فواید روغن تخم کتان

آلفا لینولنیک اسید، گلیکوزیدهای سیالوژنیک اسید، لیگنان، مشتقات اسید گلوتامیک، اسیذهای چرب غیراشباع، فیبرهای محلول موسیلاژ، مونوگلیسریدها و تری گلیسریدها، استرول ها 
 

مضرات استفاه از روغن تخم کتان

 

طریقه مصرف روغن تخم کتان

 

دانه های کوبیده شده که فقط کوتیکول و اپیدرم موسیلاژ دانه ها آسیب دیده اند به صورت خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد. دانه ها باید قبل از مصرف خیس خورده و همراه مایعات کافی مصرف شوند. دانه های کامل یا کوبیده شده یک قاشق غذاخوری در 150 میلی لیتر مایع، دو بار در روز

مصرف در بارداری و شیردهی:
باید در دوران بارداری مصرف آن با احتیاط و زیرنظر پزشک باشد و در دوران شیردهی مصرف آن در دوز ذکر شده ایمن (دارای حداقل خطر احتمالی مصرف) عنوان شده است.
 

ترکیبات روغن تخم کتان

تگ ها: