جدوار

zedora

 

جدوار یا زدوار عبارت از ریشه هایی است مخروطی شکل که پوسته خارجی آن تیره و قسمت داخلی آن سفید می باشد این ریشه ها اغلب به صورت ورقه ورقه بریده شده و سپس خشک می گردند و به بازار داروئی عرضه می شوند . این قطعات از گیاهی با نام علمی:Barringtonia racemosa Blume
از تیره مورد ( Myrtaceae ) که درختی است بدون کرک به بلندی 15 متر و با پوسته خاکستری رنگ , بدست می آید . برگهای بزرگ تخم مرغی کشیده یا سرنیزه ای و دندانه دار , گلهای بزرگ با دمگلها ی بلند از مشخصات این درخت است .

فواید جدوار

بازکننده و لطیف کننده و حل کننده و اعتدال بخش و مسکن دردها و چاق کنندۀ بدن و تقویت کنندۀ باصره و دندان و اشتها آور و مدر است. معالج امراض مغزی و اعصاب مثل صرع و فلج و لقوه و رعشه و سستی و بی حسی اعضا و عضلات بوده و استسقاء و یرفان و ضعف معده است و شکنندۀ سنگ های کلیه و مثانه و قولنج های مختلف و تنگی مجاری ادرار و رافع اخلاط متعفن و تب ها و معالج بسیاری از امراض سرد خواه به صورت نوشیدنی یا مالیدنی می باشد.

مضرات استفاه از جدوار

 

 در شیر جوش می دهند تا سمیت آن کم گردد

طریقه مصرف جدوار

 

برای کسانی که گرم مزاج هستند مضر و مصلح آن سکنجبین و شیرتازه دوشیده و یا ماءالشعیر و آش جو است.

ترکیبات جدوار

ترکیبات شیمیایی دقیق جدوار یافت نشد مطالب متفاوتی در این باره وجود دارد.

تگ ها: