حنظل(هندوانه ابوجهل)

small caltrops

حنظل یا هندوانه ابوجهل عبارت از پوسته ها ی نازک و سبز یا زرد رنگ و همچنین دانه های قهوه ای رنگ و شفاف حاصل از میو ه ها گیاه هندوانه ابوجهل یا خربزه روباه با نام علمی : Citrulus colocynthis Schradاز تیره کدو (Cucurbitaceae ) است که بصورت بو ته هایی گسترده بر روی زمین میباشد . میوه های آن کروی و کاملاٌ شبیه به هندوانه بوده ابتدا سبز رنگ و سپس برنگ زرد روشن در می آیند . پس از خشک شدن میو ه دانه ها در داخل آن آزاد شده در اثر تکان دادن ایجاد صدا می کنند .

فواید حنظل(هندوانه ابوجهل)

ضد بیماری بلغم ، مسهل بسیار قوی ، درمان کننده کبد ، آنتی بیوتیک قوی ، ضد نقرس، درمان کننده صدای گوش ، ضد سردرد و درد شقیقه ، درمان کننده سیاتیک
درمان بیماری سرع ، ضد بیماری قند ، ضد خارش پوست ، درمان کننده سفید شدن مو
جلو گیری از سکته مغزی . قاعده آور ، ضد کرم معده و کرم کدو، پادزهر سم عقرب و مــــار است

 

مضرات استفاه از حنظل(هندوانه ابوجهل)

احتیاط شود گیاه حنظل سمی است.
لطفا خانمهای باردار استفاده نکند.

طریقه مصرف حنظل(هندوانه ابوجهل)

 

ترکیبات حنظل(هندوانه ابوجهل)

در قسمت های مختلف حنظل منجمله میوه، پوست میوه، دانه ها، ساقه و برگ ها کولین و گلیکوزیدهای کوکوربیتاسین (Cucurbitacin) و گلیکوزید کولوسنتین (Colocynthin) یافت می شوند. ریشه گیاه حاوی ساپونین های مختلفی است. در میوه گیاه ترکیبات هنتریاکنتان (Hentriacontane)، ان – اکتاکوسانول (N-octacosanol) و استرول ها وجود دارند. در پروتئین های دانه حنظل مقادیر کافی اسیدهای آمینه ضروری وجود دارد. همچنین دو گلیکوپروتئین غیر فعال کننده ریبوزوم با نام های کولوسین 1 (Colocin1) و کولوسین 2 در دانه این گیاه وجود دارد.

تگ ها: