گل شب بو

stock

 

شب بوی صحرایی گیاهی یک ساله از خانواده شب بوست .  گل شب بوی صحرایی دارای مواد رنگی بوده و اندام های هوایی آن حاوی اسانس روغنی است، در این گیاه آلکالوئیدها و گلوکزیدها هم وجود دارد. گل و برگ این گیاه در مصارف دارویی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال دم کرده آن مدر و نرم کننده سینه است و برای تحلیل ورم مفاصل هم می توان از این گیاه دارویی استفاده کرد. شب بو، گیاهی است به ارتفاع کم که بیشتر از قاعده منشعب می شود و پهنک آن مستطیلی و حاشیه برگ دندانه دار و موجی شکل و دارای گل های سفید رنگ است که پس از مدتی زردرنگ می شود.
گل شب‌بو گیاهی است از تیره شب‌بویان که زینتی است و به سبب دارا بودن گل‌های معطر و زیبا غالباً در باغچه‌ها کشت می‌شود. شب بوی، شقاری، شمشم، خمخم، خیرو و خیری نیز گفته می‌شود.

فواید گل شب بو

تقویت کننده قوای جنسی، ادرار آور، خلط آور، نیز هست , از دانه شب بو برای درمان سرطان استفاده می شود. 

- از مخلوط دانه شب بو با انگور به عنوان پادزهر نیش سمی استفاده می شود.

- دم کرده گل و برگ شب بوی صحرایی مدر و نرم کننده سینه است و برای تحلیل ورم مفاصل هم می توان از این گیاه دارویی استفاده نمود.

- گل شب بو لطیف کننده و بازکننده گرفتگیهای مجاری دماغ و مقوی اعصاب و رافع سردرد و جذب کننده رطوبت های زکامیدر دستگاه تنفسی است.

- مقوی دل و کبد و طحال و بازکننده گرفتگی آن ها است.

- رفع کننده نفخ شکم 

عصاره گل شب بو موجب تقویت اعصاب است.

از ضماد شب بو برای سرباز کردن دمل و جراحات و حل کردن تورم بکار می رود.

مضرات استفاه از گل شب بو

 

مصرف گل شب بو ممکن است برای افراد گرم مزاج سردرد آور باشد.

طریقه مصرف گل شب بو

 

گل شب بو خوشبو کننده بدن است و از عصاره آن در صنعت عطر سازی استفاده می شود.

ترکیبات گل شب بو

 

در این گیاه «آلکالوئیدی» به نام «کری ئین» و «گلوکزیدی» به نام «کرانتین» یافت می‌شود که به مقدار فراوان در دانه گیاه موجود است.
دانه شب بو دارای روغنی است به مقدار زیاد که شامل اسیدهای : «اروسیک» و «لینولئیک» و «لینولنیک» می‌باشد.

تگ ها: