کتان

linaceae

 

گیاهی یکساله به ارتفاع 15-20 سانتیمتر، ریشه آن کوتاه به رنگ زرد روشن، لبه برگ ها صاف، فاقد دمبرگ و به رنگ خاکستری- سبز. در منابع طب سنتی آن را چنین توصیف کرده اند: نباتی است به قدر ذرعی و ساق و برگ آن باریک و گل آن لاجوردی و پر از تخم . تخم آن کوچک اندک پهن طولانی و از پوست درخت آن مانند پنبه و پوست درخت قنب لباس می بافند. لباس آن بسیار سرد و خشک می باشد.

تگ ها: