تخم گیشنیز

coriander fruit

تخم گشنیز عبارت ازمیوهای کاملا کروی وصاف , برنگ زرد کاهی دارای یک قسمت تاج مانند با پنج برجستگی سوزنی شکل دربالا که از دو بخش تشکیل شده است . تخم گشنیز از گیاه گشنیز یا گزیره با نام علمی: Coriandrum sativum L.از تیره چتریان (Umbelliferae) بدست می آید . گشنیز گیاهی است علفی یکساله , به ارتفاع تا 30 سانتیمتر , با برگهایی دارای انشعابات زیاد نخی شکل و گلهای سفید و مجتمع بصورت چتر .

فواید تخم گیشنیز
تخم گشنیز بعنوان طعم دهنده , زیاد کننده شیرمادران , ضد نفخ وضدعفونی کننده مصرف سنتی دارد .

مضرات استفاه از تخم گیشنیز

مضراتی برای این تخم گزارش نشده است.

طریقه مصرف تخم گیشنیز

 

ترکیبات تخم گیشنیز

1-لینالول 2-آنتول کامفر کامفن کومارین ها 3-اسیدهای چرب اولئیک، لیندیک، پتروسلینیک

تگ ها: