گل عینک،چشمک

euohrasia officinali

 

گل عینک ،‌گیاهی یکساله است که تا ارتفاع 40 سانتیمتر رشد نموده و دارای برگ های کوچک کاملا دندانه دار است که بصورت جفت ای متقابل قرار گرفته اند.
گل های این گیاه سفید یا صورتی با نقطه های زردرنگ بوده و در قسمت میانی دارای یک حلقه مشکی با رگه های بنفش رنگ می باشند.

فواید گل عینک،چشمک

‌گلیلکوزید های ایریدوئیدیا متابولیت های حاصل از آن در بدن انسان باعث ممانعت از ایجاد پروستاگلندین شده و در نتیجه خاصیت ضدالتهابی دارند.
فنولیک ها مانند اسیدهای فنیل کربوکسیلیک و فلاونووئید ها دارای اثر باکتری کشی هستند.
 

مضرات استفاه از گل عینک،چشمک

مضراتی برای این گل زیبا گزارش نشده است.

طریقه مصرف گل عینک،چشمک

 

بصورت سنتی به عنوان محلول شستشوی چشم و ضدالتهاب.
جوشانده 2درصد برای شستشوی چشم 3 تا 4 بار در روز استفاده شود.
برای مصرف خوراکی چای حصل از 2-3 گرم گیاه خشک مجاز می باشد.

ترکیبات گل عینک،چشمک

 

این گیاه حاوی گلیکوزید های ایریدوئید مختلف (‌تا 0/9 درصد ) وشامل آکوبین، گاتالپول و ائوفروزید می باشد.
علاوه بر این مواد در گیاه گل عینک لیگنانی ( بنام دهیدرودیکونیزیل الکل 4-بتا-دی-گلیکوزید) گلیکوزید فنیل پروپانی ( بنام ائوکووزید )،‌اجزای مختلفی از تانن ها اسیدهای فنولی کربوکسیلیک ( اسید کافئیک ،‌P-هیدروکسی فنیل پیروویک و اسید وانیلیک )و فلاونووئید های مختلف وجود دارد.

تگ ها: