گل گندم(قنطوزیون)

corn flower

 

گیاهی است علفی یکساله یا دوساله – دارای برگ های سبز مایل به سفید و پوشیده از تارهای نسبتا پنبه ای و چون در مزارع بویژه مزارع گندم و غلات یافت میشود به گل گندم موسوم شده است . برگهای قاعده ای دارای بریدگی های عمیق است اما برگهای قسمت فوقانی باریک و بدون بریدگی است . گل های آن آبی رنگ و دارای غشای قهوه ای یا مایل به سفید هستند.

فواید گل گندم(قنطوزیون)

 اشتها آور، مقوی معده و عرق آور ، التیام زخمها ، رفع تنگی نفس ، سختی تنفس ، سرفة کهنه ، خونریزی مزمن، درد پهلو، پیچش و درد شکم، انسداد کبد و طحال، استسقا، یرقان، سختی و صلابت کبد و طحال . برای کشتن کرمهای روده و اخراج آنها نیز نافع است . شیاف آن در مهبل زن برای ازدیاد . 

مضرات استفاه از گل گندم(قنطوزیون)

مضراتی برای گل گندم گزارش نشده است.

طریقه مصرف گل گندم(قنطوزیون)

 

دمکرده و جوشانده

ترکیبات گل گندم(قنطوزیون)

مواد موثره : پتاسیم – تانن – موسیلاژ – سیانن ( ماده رنگی )
مواد لعاب دار مانند بهدانه – خاکشیر – ریشه ختمی که در اثر مجاورت با آب متورم و حجیم میشوند موسیلاژ دارند.

دارای ویتامینهای B و E و A می باشد.

تگ ها: