آش انگور

buckthorn potagevine

 

بوته یا درخت کوچک برگ ریزی به ارتفاع 2-3 متر، بندرت تا ارتفاع 5 متر و دارای پوست مایل به سیاه است. شاخه ها روبروی یکدیگر و پراکنده است و معمولا به خار ستبر منهتی می شود. برگهای آن بیضوی تا تقریبا گرد، به طول2-9 سانتی متر و عرض 1-4 سانتیمتر است و حاشیه دارای دندانه دار ریز و رگبرگهای جانبی برجسته است. گلهای آن کوچک و به رنگ زرد مایل به سبز، نامشخص و به شکل سنبله است. میوه اش به شکل سته سیاه ارغوانی مایل به سیاه به قطر 6-10 میلیمتر و دارای 3-4 دانه سخت است. میوه آن در ماههای شهریور – مهر می رسد.

فواید آش انگور

 از شیره آش انگور بیشتر در موارد: یبوست ،( پرخونی)،‌زیاد کردن ادرار، آب آوردن انساج و استفاده درمانی به عمل می‌آید.

مضرات استفاه از آش انگور

مضراتی برای آش انگور گزارش نشده است.

طریقه مصرف آش انگور

 

میوه تازه یا خشک آن را به عنوان مسهل می توان جوید ( 10-20 عدد آن را صبح با مربا یا یک سیب می خورند )، نباید آن را به کودکان داد. شربت این گیاه نیز بسیار موثر است.

ترکیبات آش انگور

 

میوه های آن حاوی مشتقات آنتراکتون است که اثر مسهلی قوی بویژه در روده بزرگ دارد. با مقادیر زیاد ایجاد استفراغ می کند و ممکن است روده را آنقدر تحریک کند که سبب خونریزی شود.

تگ ها: