خاس

hohhy

 

خاس درختچه ای زینتی است و برای ایجاد باغ صخره ای استفاده می شود. همچنین برای کاشت در چمن یا استفاده در پاسیو و گلدان و یا تکی مناسب است. آن را در هر فصلی از سال می توان هرس کرد و هرس شدید را هم می پذیرد .

فواید خاس

از بافت های زیر پوست این گیاه پس از ساییدن نوعی چسب تهیه می کنند که مانند سریش مصرف می شود
برگ این گیاه دارای اثر مدر و ملین و تب‌بر و میوهٔ آن قی آور و مسهل است.

مضرات استفاه از خاس

مضراتی برای گیاه خاس گزارش نشده است

طریقه مصرف خاس

 

روستاییان شمال کشور، شاخهٔ خاس را در فصل زمستان روی آتش می چرخانند تا خارهای بزرگ آن خرد شود و سپس به مصرف تعلیف دام می رسانند. همچنین ساقه و به ویژه ساقه های خمیده خاس را به مدت پنج دقیقه زیر آتش می گذارند تا نرم شود. سپس از آتش خارج می کنند و دو انتهای چوب را به هم می بندند و چند روزی به همان حال نگه می دارند تا چوب خشک شود و به همان شکل باقی بماند و این حلقه را تَحاله (تَهاله) می‌نامند و آن را برای باربندی به انتهای ریسمان و طناب می بندند .
از بافت های زیر پوست این گیاه پس از ساییدن نوعی چسب تهیه می کنند که مانند سریش مصرف می شود.

ترکیبات خاس

این گیاه دارای تانن و ایلسین و یک مادهٔ زردرنگ به نام ایلیگزانتین و همچنین گلوکز و اسید کافئوتانیک است. پوست آن در درمان صرع کاربرد دارد. اگر میوهٔ آن را بچه‌ها بخورند منجر به ناراحتی های شدید گوارشی و حتی مرگ می شود .

تگ ها: