همکاری

 

 با توجه به درخواست های بالا و اهمیت در دسترس قرار گرفتن مواد سالم و ارگانیک در اختیار مردم ، موسسه حکیم از افراد و ارگان هایی که در زمینه تهیه مواد سالم و ارگانیک فعالیت مینمایند دعوت و همکاری بعمل می آورد.

 

-موارد مورد نیاز موسسه :

-گیاهان مفرده سالم و بدون مواد و کود های شیمیایی
-محصولات آرایش و بهداشتی سالم و ارگانیک
-روغن های گیاهی و جانوری و سالم 
-مواد غذایی سالم
- و...

 

پل های ارتباطی ما :

05132217515 

09333137525

تگ ها: