پیرتر

pyrethrum

 

پیرتر گیاهی است علفی و باریک و پایا به قد 12 – 30 اینچ و هم چنین قسمت مرکزی گل که به رنگ زرد میباشد از پهنا 2/11 اینچ میباشد.
این گیاه در مناطق معتدل با درجه بارندگی 45 تا 50 اینچ پرورش می یابد. برای کاشت این گیاه ابتدا بذرها را در خزانه میکارند و ان وقت بعد از گذشت 4 ماه یعنی زمانی که دارای گیاه به 4 تا 5 اینچ رسید انرا در زمین اصلی میکارند. در 4 ماه بعد خرمن سر شاخه های باز شروع میشود. بعد از 3 سال محصول دهی به تدریج بهره گیاه کاهش می یابد. ماکزیمم بهره کشت و کاشت این گیاه در فصل دوم گرفته می شود.

فواید پیرتر

پیرتر گیاهی است با خاصیت حشره کشی، به طور طبیعی که موارد استعمال آن هم درمنزل وهم در کشاورزی معمول میباشد .

مضرات استفاه از پیرتر

مضراتی برای پیرتر ذکر نشده ولی باید در مصرف آن نهایت دقت به عمل آید

طریقه مصرف پیرتر

 

ترکیبات پیرتر

 

تمام اندام های هوایی این گیاه دارای ماده موثره ی پیترین است که مقدار آن در قسمت های مختلف گیاه متفاوت است مقدار آن در برگ ها کم اما در ساقه بین 1/0 تا 15/0 درصد است در گل ها بین 5/0 تا 5/2 درصد می باشد بیشترین مقدار پیرترین در بذر ها ساخته می شود که مقدار آن حدود 5/2 تا 2/2 درصد می باشد و همچنین در گلچه ها بین 2/0 تا 4/0 درصد می باشد.
گیاه پیرتر 10 تا 15 سال عمر دارد اما بین 4 تا 5 سال بازدهی اقتصادی دارد به طوری که پس از این مدت از عملکرد گل و مواد موثره آن کاسته می شود .

تگ ها: