گل طاووسی

cytisus scoparius

 

درختچه ای با شاخه های سبز، زاویه دار و برگ های متناوب و 3 برگچه ای است. برگ ها در قسمت های فوقانی شاخه ها روی محور گل های جدا از هم می رویند و میوه آن دارای نیام و تقریبا قرمز رنگ است.

فواید گل طاووسی

در صورت وجود ناراحتی های گردش خون دارویی تجویز می شود که از اسپارتئین تهیه گردیده است. این دارو ها عروق کرونر را گشاد می کنند و فشار خون را بالا می برند. مواد دیگری که از این گیاه به دست می آید فعالیت عضلات صاف و رحم را تحریک می کند و از آن در درمان مامائی استفاده می شود. این گیاه مدر قوی نیز هست. مقدار مصرف و فاصله زمانی مصرف این دارو را باید پزشک تعیین کند. گل های زرد این گیاه به عنوان ماده اولیه تهیه رنگ به کار می رود. شاخه های خشک آن را برای تهیه دارو به کار می برند.

مضرات استفاه از گل طاووسی

در صورت استفاده درست از این گل زیبا مضراتی برای آن بیان نشده است.

طریقه مصرف گل طاووسی

 

ترکیبات گل طاووسی

مهمترین ماده مؤثره موجود در این گیاه آلکالوئید آسپارتئین است و غیر از آن گلوکوزید، تانن، اسانس روغنی و عصاره های تلخ است. به علت قوی بودن مواد سمی موجود در آن به ندرت طب سنتی از آن استفاده می کند و بیشتر برای جدا نمودن مواد مؤثره مختلفی که در آن وجود دارد به کار می رود .

تگ ها: