زبان در قفا

delphinium

 

گیاهى است یک‌ساله، ایستا و به ارتفاع ۱۵ تا ۵۰ سانتى‌متر که توسط بذر تکثیر مى‌یابد. ساقهٔ آن معمولاً منشعب و در قسمت بالا داراى کرک‌هاى غدّه‌اى است. برگ‌ها به رنگ سبز روشن، معمولاً کرک‌دار، منقسم، ۲ تا ۴ بار تقسیم شده (معمولاً سه بار) که بیشتر اوقات تقسیمات آن داراى قطعات رشته‌اى و باریک هستند.

فواید زبان در قفا

مسکن - ضد درد - مدر - تمیز کننده و پاک کننده میباشد . در موارد استسفا و برای زردی و ناراحتیهای طحال و به میزان محدود کاربرد دارد . از گیاه له شده به صورت ضماد برای تحلیل ورم استفاده میگردد

مضرات استفاه از زبان در قفا

دانه هاى این گیاه سمى است ، گرد کوبیده و جوشانده آن از خارج معالج کچلى و ضد شپش است ، و چنانکه گل و گیاه آن را پخته و بطور ضماد زیر شکم بگذارند، ادرار را باز مى نماید. استعمال دانه هاى این گیاه به علت سمى بودن از راه داخل جایز نیست .

طریقه مصرف زبان در قفا

 

خوردن گل زبان در قفا یا آب جوشانده ی آن، مسکن، آرامش بخش و مفرح است.
برای فرو نشاندن ورم ها، ساقه و برگ و گل زبان در قفا را له کرده و بر محل ضماد نمایید.
برای درمان نقرس و دفع سنگ کلیه و مثانه، یک لیوان از آب دمکرده ی برگ زبان در قفا را بنوشید.
برای فرو نشاندن ورم ها، ساقه و برگ و گل زبان در قفا را له کرده و بر محل ضماد نمایید.
برای درمان نقرس و دفع سنگ کلیه و مثانه، یک لیوان از آب دمکرده ی برگ زبان در قفا را بنوشید.
خوردن گل زبان در قفا یا آب جوشانده ی آن، مسکن، آرامش بخش و مفرح است.

ترکیبات زبان در قفا

 

در تخم‌های گونه D.ajacis آلکالوئیدهای آجاسین، آجاکونن، آجاسی‌نن، آجاسی نوئیدین وجود دارد.
دو نوع آلکالوئیدی وجود دارد .
بطور مجموع در دانه و تخم آن حدود 1 درصد آلکالوئید میباشد .
در دانه آن حدود 39 درصد روغن ثابت وجود دارد . همچنین گلوکزید نیز در گیاه مشخص شده است

تگ ها: