دروزرا،گیاه گوشتخوار

drosero or sundew

 

گیاه دروزرا یک گیاه گوشتخوار با تله های چسبنده است و به گروه گیاهان گوشتخوار با تله منفعل تعلق دارد . گیاه حشره خوار دروزرا که بدلیل برخوردار بودن از فرمی زیبا بعنوان یک گیاه آپارتمانی زینتی و گیاه تزیینی خاص در بین گل و گیاه آپارتمانی از جایگاهی خاص برخوردار شده است با فرم رزت شکل میروید و قطر رزت در این گیاه با توجه به گونه ی درازرا متغیر میباشد گیاه گوشتخوار دروزرا گیاهی چند ساله است و از مقاومت بالایی برخوردار است و بدین جهت نگهداری از دروزرا برای پرورش دهندگان مبتدی گیاه گوشتخوار بسیار مناسب میباشد. در بین گونه های گیاه گوشتخوار درازرا ، درازرا ساندیو معروف به شبنم خورشید و درازرا کاپنسیز از معروفیت بیشتری برخوردارند. گیاه گوشتخوار درازرا فاقد آنزیم نیترات ردوکتاز میباشد و جهت تأمین ازت مورد نیاز خود از طریق شکار انواع حشرات ، نرم تنان ، خزندگان ...و عنکبوتیان عمل مینماید

فواید دروزرا،گیاه گوشتخوار

این گیاه فقط در موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرد و در مصرف آن باید نهایت دقت به عمل آید.

مضرات استفاه از دروزرا،گیاه گوشتخوار

 

طریقه مصرف دروزرا،گیاه گوشتخوار

مهمترین ترکیبات موجوددرگیاه دارویی: رزین,دروزرون,دروسروزید,گلوکز,املاح

تگ ها: