پتارمیک گیاه عطسه

achillea ptarmica

 

گیاهی است چند ساله با ریزم خشبی و خزنده و ساقه های افراشته و برگ های متناوب و نیزه ای شکل .
گل این گیاه در خوشه های باز و میوه آن فندقه است . از همه ی قسمت های گیاه عطر خوشایندی متصاعد میشود
انواع این گیاه در تمام اروپا تا آمریکا برده شده است. گیاهی است که در اماکن مرطوب - دشت ها تا کوهپایه ها
می روید .

فواید پتارمیک گیاه عطسه
از این گیاه به شکل دم کرده به مقدار دو قاشق مربا خوری ریزوم خرد شده برای دو فنجان در هر روز استفاده می گردد . علاوه بر این ریزوم آن را می توان جوید . ضمنا پتارمیک یک گل تزیینی پر طرفدار است و اغلب نوع پرپر آن را کشت می کنند .

مضرات استفاه از پتارمیک گیاه عطسه

مضرات گیاه عطسه یافت نشد.

طریقه مصرف پتارمیک گیاه عطسه

 

این گیاه از قرن 16 به عنوان گیاهی دارویی و تزیینی کشت می شود. این گیاه را به دلیل ریزوم و برخی مواقع گل ها و شاخه ها برگ دارش جمع می کردند . ریزم ها را در سال دوم کشت از زیر زمین بیرون می آورند و به خوبی می شویند و قسمت های سبز آن را جدا نموده در سایه ای که هوا جریان داشته باشد یا در خشک کن با حرارتی که از 35 درجه تجاوز ننماید خشک می کنند . قسمت های موثر آن دارای نوعی اسانس روغنی است که فعالانه علیه ضعف در اعمال بدن - کم اشتهایی و ناراحتی هایی مجاری ادرار مبارزه می کند . این ماده در صورت وجود اشکال در عمل دفع بدن نیز موثر بوده مسهل صفرا و تنظیم کننده مواد دفعی است و ضمنا درد دندان و روماتیسم را نیز کاهش می دهد .

ترکیبات پتارمیک گیاه عطسه

ترکیبات دقیق گیاه عطسه مشخص نیست.

تگ ها: