غذایی که اجتماعشان با همدیگر ممنوع است

غذاهای ناسازگار:

1- لبنیات با گوشت سفید(مرغ ، ماهی وغیره)

2- تخم مرغ با ماهی و مرغ ( به حسب مزاج انسان احتمال حدوث امراضی چون جذام، فلج ، نقرس، بواسیر و... خواهد شد) .

3- لبنیات با ترشیجات(باعث انجماد و فساد شیر در معده می گردد).

4- پنیر با ماست چکیده

5- پنیر با بادام

6- پنیر با تخم مرغ

7- سرکه با عدس و ماش

8- سرکه با ماست و شیر(باعث لک و پیس در پوست صورت می شود)

9- ماست با ترب

10- تخم مرغ با ترب

11- تخم مرغ با قارچ

12- شیربرنج با سویق(آرد گندم)؛(باعث قولنج و حدوث نفخ در بدن می شود)

13- انار با حلیم(هریسه) باعث گرفتگی در مویرگ ها می شود.

14- سرکه با حلیم

15- خربزه با عسل( احتمال سنکوپ شدن و سایر عوارض می شود)

16- خربزه با مویز و انبه

17- انگور با کله گوسفند: به علت تشدید لزوجیت و بلغمیت کله گوسفند

18- آلو با جمیع لبنیات

19- شیر با انجیر

20- ماست با باقالی

21- خردل با سیر

22- کبوتربچه با پیاز

23- پیاز با پونه

24- خوردن اغذیه گرم و سرد با هم

25-خوردن غذاهایی که دارای طبیعت سرد هستند با همدیگر

26- خوردن غذاهایی که دارای طبیعت گرم هستند با همدیگر

27- خوردن غذاهای نفخ آور به همراه غذاهای نفخ آور

28- خوردن سرکه بعد از برنج

29- خوردن بعضی از غذاهایی که بر روی غذاهای قبلی ممنوع است: غذاهای نفخ آور، لزج، گس ، لطیف (ماهی ، شیر، هندوانه ) و سنگین به ترتیب بر روی غذاهای نفخ آور ، لزج ، گس ، لطیف و سنگین خورده شده قبلی

30- خوردن خربزه ، هندوانه بر روی آبگوشت و گوشت ها

توصیه هایی در زمینه مصرف آب:

 

1- آب نوشیدنی سالم و فاقد افزودنی های رایج باشد.

2- آب را به صورت مکیدن از میان دو لب و به صورت آرام بیاشامید.

3- در روز، آب را به صورت ایستاده و در شب به صورت نشسته بنوشید.

4- آشامیدن شما به خاطر وجود عطش و میل باشد نه از روی شهوت و عادت.

 

اوقات مصرف نکردن آب:

 

1- آشامیدن آب سرد بعد از غذای گرم یا بعد از استحمام و گرمی بدن.

2- آشامیدن آب سرد بعد از خوردن میوه ها، مخصوصا میوه های سرد مانند خربزه و هندوانه.

3- آشامیدن آب گرم بعد از غذای شور

4- آشامیدن آب سرد هنگامی که معده خالی باشد.

5- آشامیدن آب سرد بعد از ورزش ( ریاضت) حرکات سنگین، جماع و ... .

6- آشامیدن آب سرد و بلافاصله خوابیدن

7- آشامیدن آب بلافاصله پس از صرف غذا خصوصا در سرد مزاجان

8- آشامیدن آب در حین غذا خوردن

9- آشامیدن آب سرد بدون توقف

10- آشامیدن آب بعد از خوردن غذاهای ترش، شیرین ، مسهل

11- آشامیدن آب سرد بعد از غذا و بعد از شیرینی ها

 

توصیه و یادآوری :

 

1- پیش از شروع به غذا خوردن و پس از آن، دست ها را بشوییم.

2- در آغاز و انتهای غذا خدا را یاد کنیم.

3- با دست راست غذا بخوریم.

4- لقمه ها را کوچک برداشته و خوب بجویم.

5- مدت زمان غذا خوردن را طولانی کنیم.

6- در اول و آخر غذا ، مقدار کمی نمک میل نماییم.

7- پس از خوردن غذا به پشت دراز کشیده و پای راست را روی پای چپ بگذاریم.

8- بعد از اتمام غذا نخوابیم البته دراز کشیدن مانعی ندارد.

9- در اول روز و اول شب غذا بخوریم و از خوردن غذا در میان روز و شب بپرهیزیم و یا این که یک وعده در میان غذا میل نماییم و در صورت گرسنگی و اشتها غذا میل نماییم نه از روی عادت و  شهوت .

10- میوه ها و سبزی ها را پیش از خوردن تمیز بشوییم.

11- از خوردن غذا در حال سیری پرهیز نماییم.

12- قبل از آن که سیر شویم دست از طعام بکشیم.

13- از خوردن غذای سرد و داغ و فوت کردن به چیزهایی که می خوریم یا می آشامیم پرهیز نماییم.

14- خوردن به خاطر وجود میل و گرسنگی باشد.

15- از آشامیدن زیاد آب بپرهیزیم.

16- از جای شکسته لیوان و یا ظرف و قسمت دسته آن ، آب نیاشامیم.

17- میوه ها را حتی المقدور با پوست بخوریم بجز خیار.

18- پرهیز از خوردن قلوه ( کلیه ) گوسفند زیرا باعث کثیفی مثانه می شود.

19- پرهیز از خوردن گوشت خام زیرا باعث تولید انگل در بدن و روده ها می کند.

20- پرهیز از خوردن زیاد گوشت حیوانات وحشی و گاو زیرا باعث تحیر عقل ، حیرت فهم و ... می کند.

21- خوردن ادویه جات حاره ( بسیار گرم )به صورت مداوم باعث فساد خون می شود.

22- خوردن غذا در حالت جنابت باعث امراضی مثل پیسی و ... می شود.

23- افراد سالم باید از سرد و گرم کردن بلافاصله بدنشان خودداری کنند.

 

توصیه های بهداشتی در فصول سال

 

بهار دارای طبیعت گرم و تر است

فروردین: خوردن گوشت ها و غذاهای لطیف و تخم مرغ نیم پخت. شربت حلال و پرهیز از خوردن پیاز، خمیر، ترشی ها، خوردن مسهل و انجام فصد و حجامت.

اردیبهشت: خوردن خورشت ها و گوشت های بریان و آن چه در سرکه داخل نموده باشند و گوشت های شکار، جماع بسیار، در حمام ماساژ با روغن، ناشتا نباید آب خورد . بوییدن ریحان و بوی خوش توصیه می شود.

خرداد:در این ماه خوردن غذاهای پرنمک، گوشت گاو و آشامیدن شیر نیکو نیست . نافع و نیکوست اول روز به حمام رفتن- حرکت بسیار و ریاضت قبل از غذا مناسب نیست.

تابستان دارای طبیعت گرم و خشک است

تیر: نیکو نیست حرکت بسیار و سختی به بدن دادن و گوشت های چرب خوردن ، خوردن برگ کاسنی ، برگ خرفه ، خیار، شیر خشت ، میوه تازه پر طراوت، ترشی ها، مرغ طبیعی، شیر و ماهی تازه مناسب است.

مرداد: آشامیدن آب در ناشتا و خوردن چیزهای سرد و تر خوب است غذاهای لطیف و زود هضم مانند گوشت بزغاله ، شیر باید آشامید و شکوفه های گل های با طبع سرد و تر و خوشبو بویید.

شهریور:خوردن چیزهای سرد و تر نفع می دهد مانند ماست . مسهل نباید خورد و جماع زیاد ضرر دارد و حرکت های سخت -  که باعث آزار بدن شود-  کم نموده و گل ها و ریحان ها باید بویید.

پاییز دارای طبیعت سرد و خشک است

مهر:خوردن مسهل نیکوست و نفع م یدهد خوردن شیرینی ها و اقسام گوشت های معتدل مثل گوشت بزغاله و بره و نباید گوشت گاو خورد. بریان نیز باید کم خورد. حمام کمتر رفت .از خربزه و خیار اجتناب کرد.

آبان:در این ماه از بادها باید اجتناب کرده و فصد نکنند. دوای مسهل نباید خورد. نیکو و پسندیده است جماع . خوردن گوشت فربه و انار میخوش و میوه بعد از طعام . در این ماه گوشت ها و  سبزی ها و داروهای گرم به کار برد. آب کمتر آشامید و نیکوست در این ماه حرکت های سخت.

آذر: نیکو نیست خوردن آب در شب . به حمام کمتر باید رفت . جماع کمتر باید نمود . آشامیدن اول روز جرعه ای از آب گرم. نباید سبزی ها و کرفس و نعناع و... خورد.

زمستان دارای طبیعت سرد و تر است

دی:تذکرات آذر به همراه اجتناب از طعام سرد و حجامت و فصد و استعمال غذاهای گرم.

بهمن:خوردن آب گرم در اول روز و پسندیده است جماع و خوردن کاچی های گرم و سبزی های گرم مثل کرفس و تره و نافع است حمام در اول روز و روغن مالیدن به بدن و دوری کردن از خوردن شیرینی و ماهی تازه .

 

اسفند:نفع می رساند خوردن سیر و گوشت پرنده و گوشت شکار و میوه خشک و کمتر شیرینی خورده شود و جماع نیکو است و حرکت های سخت و پرداختن به ورزش و کارهای سنگین .

 

 منابع:   - طب الرضا علیه السلام

    - خلاصه الحکمه تالیف حکیم  محمد حسین عقیلی علوی خراسانی 

    - اطعمه و اشربه زکریای رازی و ...

تگ ها: