درخت گل ابریشم

silk tree

 

گل ابریشم گیاهی است از خانواده ی Leguminosae، درختی است به بلندی پنج تا پانزده متر، بدون خار و دارای تاج چتری، برگه ای آن مانند گل ابریشم شانه ای مضاعف و گلهای آن سفید و یا سرخ است. میوه ی آن نیام، غلاف آن مسطح، نازک و کمی دراز می باشد که دانه هایی به رنگ قهوه ای روشن در آن قرار دارد. این درخت، بومی مناطق گرمسیر آسیای قاره و استوایی است و تا شمال استرالیا نیز انتشار دارد، در ایران به عنوان یک درخت زینتی در آبادان، خرمشهر – اهواز و بندرعباس در منازل کاشته می شود

فواید درخت گل ابریشم

درمان گیاهی اسهال و بواسیر 

آن را بخورید. برای رفع اسهال ساده، اسهال خونی و معالجه ی بواسیر مفید است، خونریزیهای داخلی را بند می آورد.

درمان گیاهی خونریزی داخلی 

آب جوشانده ی پوست ساقه گل ابریشم  را بنوشید. قابض است، برای معالجه ی اسهال ساده و اسهال خونی و معالجه ی بواسیر مفید میباشد، خونریزیهای داخلی را بند می آورد.

گرد پوست ساقه گل ابریشم  را بر زخم بپاشید. خونریزی زخم ها را قطع میکند.

داروی گیاهی سفت کننده لثه

پوست ریشه گل ابریشم  را بکوبید و به صورت غبار درآورید و به منظور سفتی و استحکام لثه آن را به لثه ها بمالید.

مضرات استفاه از درخت گل ابریشم

مضراتی برای درخت گل ابریشم یافت نشد.

طریقه مصرف درخت گل ابریشم

درخت گل ابریشم تاج کروی‌شکل بزرگ و سبزرنگی ایجاد می‌کند که منظره بسیار زیبایی دارد. به‌همین خاطر به‌عنوان درخت سایه‌دار و زینتی در مناطق شهری کاشته می‌شود . در هند از چوب آن الوار تولید می‌کنند . از غلاف دانه‌ها و برگ‌های این درخت نیز به عنوان خوراک دام برای برخی چارپایان استفاده می‌شود.

ترکیبات درخت گل ابریشم

 

ترکیب شیمیایی: آلبانیژنیک اسید که ایزومراکینوسیستیک اسید است – چند ساپونین دارای اولثانولیک اسیداوکینوسیستیک اسید است.

تگ ها: