ریشه ایریسا

orris root

 

ریشه ایریسا یا بیخ بنفشه عبارت از قطعات خشک و دراز با سطح نا صاف و فرورفتگیها و بر جستگیهای حلقوی ، به رنگ قهوه ا ی روشن متمایل به رنگ بنفش است . این قطعات که بویی ملایم ومطبوع و طعم کمی تند تر از نشاسته دارند . جنس زنبق گلبرگهایی شبیه به کاسبرگها و رنگهای بنفش، آبی ، زرد یا سفید دارد و بر گهای آن باریک و کشیده و با پهنک مشخص است

فواید ریشه ایریسا
ایریسا بعنوان مدر ،خلط آور ، ضد انگلها روده ای و نیز اثرات مسهلی مصرف سنتی دارد .

مضرات استفاه از ریشه ایریسا

مضراتی مشاهده نشد ولی در مصرف آن دقت شود

طریقه مصرف ریشه ایریسا

 

ترکیبات ریشه ایریسا

برگهای گونۀ I.germanica دارای مقدار زیادی ویتامین C است ( در حدود 600 میلی گرم در هر 1000 گرم برگ تازه ) و برای رفع عوارض بیماریهای ناشی از کمی ویتامین C موثر است .
در برگهای این گونه مواد بتا – کاروتن و کمی نیز آلفا – کاروتن یافت میشود در ساقه زیرزمینی اسانسی با بوی بنفشه وجود دارد.

تگ ها: