زدو

cherry gum

 

زدو عبارت از قطعات شیشه ای شفاف ، به صورت گلو له های زرد یا قرمز رنگ است که در اثر تماس با آب حالت چسبنده پیدا می کند . این قطعات نوعی صمغ حاصل از تنه درختان گیلاس ، زردآلو ، آلو ، بادام که درختان باغی بوده در اغلب نقاط ایران کشت میگردند . در اثر خراش های طبیعی یا مصنوعی صمغ این گیاهان خارج شده و در مجاورت هوا سفت و سخت میشود .

فواید زدو
زدو به عنو ان قوام دهنده و ضماد و نیز برا ی تهیه چسب ، مصرف سنتی دارد

مضرات استفاه از زدو

مضراتی برای زدو یافت نشد و بیشتر مصرف صنعتی دارد.

طریقه مصرف زدو

 

زدو شبیه صمغ عربی است اما زدو بیشتر مصرف صنعتی و صمغ عربی مصارف خوراکی دارد. * زدو اخلاط را قطع می‌کند و برای تحریک اشتها و خرد کردن سنگ مثانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصارف صنعتی زدو بسیار متنوع است.
صمغ زدو در صنایع نساجی، آهار پارچه، کاغذسازی، چسب، لیتوگرافی، جوهرسازی و همچنین بسیاری از صنایع آرایشی و غذایی به کار می‌رود. این صمغ به عنوان عامل امولسیون کننده و سوسپانسیون کننده به همراه کتیرا و صمغ عربی در داروسازی به مصرف می‌رسد. همچنین به علت داشتن خاصیت چسبندگی در قرص‌سازی نیز کاربرد دارد.

ترکیبات زدو

صمغ زدو، پلی ساکارید ترشح شده از درخت Amygdalus scoparia Spach است. در این مطالعه گرانروی ظاهری صمغ زدو تحت تأثیر غلظتهای مختلف (5/0، 75/0، 1، 2، 3، 4 و 5 درصد وزن بر حجم)، دما (20، 45 و 70 درجه سانتیگراد)، pH (2، 5 و 8) و غلظت نمکهای مختلف (5/0-0 مولار) بررسی شد. صمغ زدو از دو جزء محلول و نامحلول تشکیل شده است که به ترتیب خاصیت حل پذیری و تورم در آب را دارا هستند. گرانروی صمغ وابسته به تغییرات دما و pH است. بالاترین ویسکوزیته در pH برابر با 2/7 و دمای 24 درجه سانتیگراد حاصل شد. همچنین گرانروی با حضور الکترولیتهای قوی تغییر یافت. قابلیت تشکیل امولسیون روغن در آب و پایداری آن با افزایش غلظت صمغ، افزایش یافت. رفتار حرارتی صمغ با رطوبتهای مختلف توسط دستگاه آنالیز گرماسنج افتراقی (DSC)، مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که پروفایل حرارتی نمونه ها گرماگیر است. با توجه به نتایج بدست آمده از صمغ طبیعی و بومی زدو می توان گفت که این صمغ افزودنی بالقوه ای برای کاربرد در صنعت به عنوان قوام دهنده، امولسیفایر و پایدارکننده است.

تگ ها: