زرشک آبی

common berberry

 

زرشک آبی عبارت از میوه های استو انه ای برنگ قر مز تیره خشک ، دارای دانه ، با سطح چروکیده و طمعی ترش است که در اثر خیساندن در آب ازخود رنگ قر مز پس میدهد . این میوه ها متعلق به درختچه زرشک وحشی بانام علمی:Berberis integerrima Bge.

فواید زرشک آبی

درمان یرقان،سنگ کیسه صفرا ودفع سنگ کلیه ومثانه

درمان نا رسایی های قلبی ،تنگی نفس واسها ل

رفع اختلالا ت دوران یائسگی

درمان اسهال

مقوی کبد ،کلیه ،صفرا بر ،ضد عطش و.....

مضرات استفاه از زرشک آبی

مصرف مقدر زیاد زرشک و یا ساقه و برگ آن برای زنان حامله مناسب نیست زیرا رحم را تحریک می کند و ممکن است باعث سقط جنین شود.

طریقه مصرف زرشک آبی

 

1-درمان یرقان،سنگ کیسه صفرا ودفع سنگ کلیه ومثانه :
25 گرم پوست ریشه خشک درختچه را در یک لیتر آب سرد نیم ساعت خیسانده وحرارت دهید تا 2دقیقه بجوشد بعد آنرا صاف کرده وباعسل شیرین کرده و بعد از نها ر وشام هر بار بمیزان یک فنجان نوش جان کنید
2- درمان نا رسایی های قلبی ،تنگی نفس واسها ل : دم کردن میوه زرشک دانه دار (آبی)
3- رفع اختلالا ت دوران یائسگی: 10 تا 15 گرم زرشک خشک آبی را کوبیده وبا 100 گرم آب نیم ساعت خیسانده وحرارت د هید تا 1 دقیقه بجوشد وبعد روزی 3 تا 4 بار وهر بار یک استکان آنرا بنوشید
4- درمان اسها ل : 15 گرم برگ خشک ز رشک را در 2 لیوان آب حرارت داده وبعد از صاف کردن باعسل شیرین کرده وروزی 3 فنجا ن دربین غذاهای اصلی بنوشید
5-شربت زرشک آبی(شربتی) مقوی کبد ،کلیه ،صفرا بر ،ضد عطش و.....
1 کیلو زرشک آبی را در3 لیتر آب جوشانده وبعد از کاهش حرارت در یک شیشه د ر آفتا ب گذاشته تا مزه گس آن کاهش ومزه ترشی اش افزایش پیدا کند .البته درب شیشه باید با پنبه یا چوب پنبه بگونه ای بسته شود که نه گاز بر ا حتی خارج شود ونه درب آن سفت شود.

ترکیبات زرشک آبی

 

در تمام قسمت های این گیاه آلکالوئیدهای بربرین Berberine ، اکسیاکانتین Oxyaconthine ، بربامین Berbamine وجود دارد . مقدر آلکالوئید در پوست ریشه زرشک بیشتر از قسمت های دیگر این گیاه است .
میوه زرشک دارای حدود ۴% مواد قندی ، ۶۵ اسید مالیک و اسید تارتاریک و مقدایر صمغ می باشد .

تگ ها: