بلادر

cashew marking nut

 

بلادر میوه های سیاهرنگ بیضوی یا تقر یباٌ گرد , کم و بیش مسطح است و در قاعده آن قسمت متورمی دیده می شود که دارای رنگ روشن میباشد . این میوه ها محتوی ماده الئورزینی برنگ سیاه متمایل به قرمز است بعنوان رنگ جوهر مورد استفاده قرار می گیرد . این ماده چسبنده بوده و چنانچه روی پوست قرار گیرد باعث تحریک آن می گردد .

فواید بلادر
رزین بلادر به مقدار کم در رفع درد روماتیسم و عفونتها جذامی و دمکرده میوه ها جهت رفع نفخ معده مصرف سنتی دارد .

مضرات استفاه از بلادر

مضراتی یافت نشد.

طریقه مصرف بلادر

 

۱. طبع شیره و عسل آن خیلی گرم و خشک است بین مغز وسط میوه و پوسته خارجی میوه رطوبت غلیظی وجود دارد که به آن عسل بلادر می‌گویند و این عسل با احتیاط خورده شود و در واقع هیچ وقت خالص خورده نشود ممکن است عوارضی را ایجاد کند.
۲. حافظه را قوی می‌کند.
۳. در بعضی از کشورها از جوشانده پوست آن برای بندآمدن اسهال استفاده می‌شود.
۴. غرغره شیره قسمت متورم دُم گل برای شستشوی دهان و معالجه لوزه‌های چرکین مفید است.
۵. مالیدن شیره این گیاه بر روی زگیل، میخچه و ترک پوست مفید است.
۶. مغز بادام آن برای تقویت نیروی جنسی مفید می‌باشد.
۷. برای سیاه شدن مو می‌توان از مغز آن که به بادام هندی معروف است استفاده کرد.

تگ ها: