پنیر باد

cheesemaker

 

پنیر باد میوه های زرد رنگ و کروی به بزرگی آلبالو است که پوسته های غشایی نازک داشته و در داخل آن تعداد زیادی دانه های قلوه ای شکل بصورت پراکنده وجود دارد . این میو ه ها متعلق به گیاهی بوته ای بنام پنیر باد با نام علمی:.Withania coagulans (Stocks) Dun از تیره سیب زمینی (Solanaceae ) است. شاخه ها منشعب و سفید رنگ , برگهای چرمی , سخت و نیزه ای و میوه ها ی کروی و زرد رنگ از مشخصات بارز آنست .

فواید پنیر باد

برای رفع شکم درد و کمر درد و اسهال و همچنین جهت هضم غذا، رفع گرمی بدن ، تهیه پنیر محلی مفید میباشد.

مضرات استفاه از پنیر باد

مضراتی برای پنیر باد گزارش نشده است.

طریقه مصرف پنیر باد

 

 میوه ها : در فصل پاییز جمع اوری و خشک گردیده و در زمان استفاده درمانی‘ 2 تا 5 عدد میوه گیاه را کوبیده تا پودر شود و روزی یک بار و به مدت سه روز بعد از نا هار مصرف میگرددکه برای رفع شکم درد و کمر درد و اسهال و همچنین جهت هضم غذا مفید میباشد .همچنین برای رفع گرمی یک تا دو عدد میوه گیاه را پودر و با آب مصرف میکنند .
شاخ وبرگ: جهت رفع درد عمومی بدن مقداری از شاخ و برگ گیاه را چیده در چاله ای که به طول قد بیمار و عمق 30 سانتیمتر حفر شده قرار داده وروی بیمار را با پتویی میپوشانند . به این عمل در گویش محلی چل کردن مینامند . علت اطلاق پنیر باد به این گونه خاصیت انعقادی ان در تهیه پنیر محلی میباشد .

تگ ها: