پوتار

lemongrass

پوتار عبارت از ریشه هائی پوشیده از الیاف فیبری و سر شا خه هائی بدون انشعاب که دارای برگهای نازک و بلند و خوشه های انتهایی است و از تمام آنها بوی شبیه به بوی لیمو استشمام می گردد . این بخشها متعلق به گیاه پوتار , اصفر مکی , اذخر , ناگرد یا گور گیاه , با نام علمی:.Cymbopogon olivieri (Boiss) Borاز تیره غلات ( Graminae ) است . پوتار گیاهی است پایا مخصوص نواحی گرم و مرطوب جنوب ایران . برگهای باریک و دراز با غلاف ناودانی شکل, سنبلکهای باز و به تعداد زیاد در طول سنبله انتهایی ,از علائم مشخصه گیاه است .

فواید پوتار
پوتار بصورت بخور و بعنوان برطرف کننده سرما خوردگی مصرف سنتی دارد .

مضرات استفاه از پوتار

مضراتی برای پوتار گزارش نشده است.

طریقه مصرف پوتار

 

ترکیبات پوتار

این گیاه حاوی مواد موسیلاژ، قندی، تانن و ترکیبات فنلی می باشد.

تگ ها: