افدرا(ریش بز)

ephedra

 

ریش بز عبارت از قطعات سبز مایل به زرد وبندبند است . این قطعات از پایه ها مختلف درختچه ارمک یا ریش بز یا هوم یا افدرا تهیه می گردد که عبارت از گونه های مختلف جنس Ephedra و اکثراٌ گونه های 
میباشند هوم گیاه با سابقه استفاده چندین هزار ساله است که ظاهری درختچه ای پر انشعاب برنگ سبزمایل به زرد دارد و در دو پایه جدا از هم مشاهده میگردد . برگهای آن به صورت فلسهای کوچک قهوه ای رنگ و در محل بند ها قرار دارند

فواید افدرا(ریش بز)

خواص مهم دارویی گیاه عبارتند از معرق، گشاد کننده نایژک‌ها، مدر، محرک، بالابرنده فشارخون، افدرین استخراج شده از گیاه خاصیت ضد احتقان و درمان کننده آسم را دارا می‌باشد.

مضرات استفاه از افدرا(ریش بز)

ریش بز سمی می باشد و در استفاده از آن باید احتیاط شود

طریقه مصرف افدرا(ریش بز)

 

ترکیبات افدرا(ریش بز)

عناصری که در این گیاه یافت میشوند عبارتند از:آلکللوئید - تانن - ساپونین

تگ ها: