آنچوچک،گلابی وحشی

pyrus glabra

 

آنچوچک درختی است بومی نواحی غرب ایران که شش متر ارتفاع و شاخ های صاف و خاکستری رنگ دارد که گاهی خاردار هستند . برگ آن باریک . کشیده و نیزه ای , گلهایش کوچک و سفید رنگ و میوه آن قهو ه ا ی روشن و کروی شکل بقطر تا 5/2 سانتیمتر حاوی دانه های درشت است .

فواید آنچوچک،گلابی وحشی
این دانه ها به علت وجود روغن و مواد اسانسی جهت تقویت عمومی بدن و بعنوان مدر مصرف سنتی دارد .

مضرات استفاه از آنچوچک،گلابی وحشی

در مصرف گلابی وحشی باید دقت شود.

طریقه مصرف آنچوچک،گلابی وحشی

 

ترکیبات آنچوچک،گلابی وحشی

از نظر ترکیبات شیمیایی در برگهای تازه آن ۹/۲-۸/۰درصد تانن مشخص شده است .

تگ ها: