انزروت

stinking assa

 

انزروت یا اکنجیده سرخ و سفید قطعات تقربیا کروی و کوچک (به قطر تا 2 میلیمتر)به رنگ زرد سفید یا سرخ و شفاف بلوری شکل هستند که اغلب به یکدیگر چسبیده قطعات درشتری را تشکیل می دهند و در اثر کمترین فشار شکسته می شوند .
این قطعات بلوری و شفاف ترشحات صمغی حاصل از نوعی گون تیغ دار بنام علمی:Astragalus arbusculinus Bornm. & Gaubaاز تیره پروانه واران (Papilionaceae) است که خواصی شبیه به کتیرا داشته در اثر جذب آب محلول کلوئیدی و چسبناک را ایجاد می کند . مزه انزروت تلخ و کمی شیرین و تند است و بوی مشخصی ندارد .

فواید انزروت
این صمغ به عنوان تسکین دهنده درد و نرمی کننده و شفاف کننده پوست و همچنین به صورت مشمع در شکسته بندیها مصرف سنتی دارد.

مضرات استفاه از انزروت

انزروت چون جنین را سقط می گرداند برای زنان باردار خورن آن جایز نیست.

طریقه مصرف انزروت

 

دارویی است ملین و از بین برنده نفخ دستگاه گوارش و سایر اعضاء بدن.

مسهلی است که مواد زائد و بیماری را از عمق بدن جذب و دفع می نماید و چنانچه با هلیله زرد و سکجبین خورده شود مسهل صفرا خواهد بود

و اگر آنرا در شیر دختر حل کرده و در چشم بچکانند غدد میبومیوس لبه پلک ها را تحریک کرده و چسبندگی پلک ها را برطرف می کند.

هرگاه داخل پیازی را خالی کرده و مقداری انزروت در آن گذاشته و روی آتش گذارند تا بجوشد مایعی که از آن خارج می شود داروی خوبی است برای درد گوش و چون در گوش دردناک بچکانند داخل گوش را ضدعفونی کرده و درد آن را تسکین داده و بیماری اوتیت گوش را مداوا می نماید.

این صمغ جهت درد مفاصل و اخراج انگلهای دستگاه گوارش نیز مصرف می شود.

زنان مصری انزروت را چند ساعت در آب هندوانه می خیسانند و برای فربه شدن خود میل می کنند.

تگ ها: