بنفشه سه رنگ

pansy

Pansy بنفشه سه رنگ مجموعه گلها و بر گهای گیاه بنفشه سه رنگ یا بنفشه فرنگی با نام علمی:Viola tricolor L. از تیره بنفشه ( Violaceae ) است که غالبا بصورت کاشته شده دیده میشوند . بنفشه سه رنگ با برگهای متناوب بیضوی شکل و گلهای کوچک سفید یا زرد رنگ با پنچ گلبرگ به رنگها ی سفید , زرد و آبی دیده میشود .

فواید بنفشه سه رنگ
بنفشه سه رنگ معرق و خلط آور و تصفیه کننده خون و نیز به عنوان بر طرف کننده جوشهای صورت و بیماریهای جلدی مصرف سنتی دارد .
تگ ها: