کندر

boswellia

 

صمغ درختی خاردار است به بلندی حدود دو متر که برگ و تخم آن شبیه گیاه مورد است و بیشتر در کوهستانها و بویژه در نواحی عمان و یمن میروید و در تابستان صمغ آن را می گیرند.
از میان انواع کندر، نوعی که گرد و رنگ آن سرخ است را کندر ذَکَر گویند و آنچه را که سفید و سست است، اُنثی می نامند. اگر کندر تازه را در کیسه کرده و با حرکت مدور پوسته پوسته کنند آن را «قشار کندر» می گویند و آن چیزی که غیر از پوسته باشد را «دقاق کندر». چنانچه در منابع طبی آمده، خواص کندر تا بیست سال باقی می ماند و بهترین آن، کندر نرم تازه و خالص است که ظاهر سفید دارد و به راحتی شکسته نمی شود و وقتی آن را می شکنیم داخل آن حالت چسبنده داشته و زرد طلایی باشد. علامت خالص بودن کندر آن است که وقتی آن را روی آتش بگیریم زود مشتعل می شود و بوی آن شبیه بوی مصطکی است ولی نوع غیرخالص آن را با صمغ عربی (که خوب شعله ور نمی شود) و صمغ صنوبر  (که دود میکند) مخلوط می کنند. البته نوع قشار را هم با پوست صنوبر یا قشر تنوب مخلوط می کنند. در طب بیشتر از همه از قشار کندر استفاده می شود که برای استفاده در معاجین آن را در شراب یا عرق رازیانه یا عرق دارچین خیس می کنند و اگر بخواهند در مراهم استفاده کنند، باید در سرکه بخیسانند. (کندر در آب حل نمی شود).

فواید کندر

- عصاره صمغ بوسولیا سراتا  اثرات ضد التهابی، تسکینی، کاهش چربی خون
- همچنین گزارش شده است این صمغ، فعالیت ضدبارداری نیز دارد (البته با وجود تعداد زیاد مدل های آزمایشگاهی و تجربی، هنوز مطالعات بالینی کافی وجود ندارد.)
- اثرات ضد آسمی، ضد قارچی، ضد التهابی و ضد سرطانی دارد
- مصرف اولیه بوسولیا سراتا در استئوآرتریت، روماتوئید آرتریت و بیماریهای التهابی روده (کولیت اولسراتیو و کرون) میباشد.

مضرات استفاه از کندر

 

زیاده روی در مصرف کندر موجب سوختن خلط های خون و بلغم 
موجب سردرد در گرم مزاج ها و همچنین 
جنون و جذام و برخی بیماریهای پوستی می شود. 
 

طریقه مصرف کندر

 

در آرتریت 400 میلیگرم، سه بار در روز استفاده میشود و در آسم 300 میلیگرم، سه بار در روز. 

ترکیبات کندر

 

اسانسها 5 تا 9٪ ، رزینها 60٪، و موسیلاژها 20-12٪.

تگ ها: