شوکران

hemlock

 

شوکران گیاهی است علفی,دوساله باریشه ای ضخیم,دوکی شکل وسفیدرنگ ,ساقه ای استوانه ای,توخالی ومنشعب به رنگ سبزروشن که دارای لکه هایی سخ رنگ میباشد.شوکران دارای برگ های قاعده ای غلاف داربوده ,دارای دمبرگ های توخالی هستند. برگ های شوکران شانه ای شکافته,منقاردارودندانه داربوده ,سطح فوقانی آن هابه رنگ نسبتاتیره وسطح تحتانی آن ها کمرنگ ترمی باشد.برگ های ساقه ای دارای دمبرگ هایی تحلیل رفته هستندکه نهایتابه غلاف تبدیل شده اند .گل های شوکران سفیدرنگ ومتعدد بوده وبه صورت گل آذین های چتری هستندودرهرچترفرعی ازآن ها10-20گلچه ی شعاعی قراردارند. 

فواید شوکران

در بیماری های تنگی نفس، سیاه سرفه، کزاز، صرع و دردهای عصبی مورد استفاده قرار می گیرد. ولی باید تحت نظر پزشک مورد استفاده قرار گیرد. در مصارف خارجی از آن برای پمادها یا شیافهای بی حس کننده استفاده می کنند.

مضرات استفاه از شوکران

شوکران کبیر سمی است و حتی کشنده انسان و جانوران است، لذا بایستی بوسیله پزشک تجویز و اندازه گیری شود. مصرف اندازه های زیاد آن باعث سردرد و سپس مسمومیت مرگ آور می شود. مسمومیت از شوکران کبیر، به صورتهای مختلف پیش می آید که یکی از آن ها مخلوط بودن این گیاه با سبزی های خوراکی است. عوارض مسمومیت از شوکران کبیر ابتدا از تار شدن چشم، سرگیجه و سردرد شروع می شود و نهایتا مسموم بین 3 تا 6 ساعت می میرد. در یونان باستان مجرمین را با این سم از بین می‌ برده‌ اند و برای اینکه بسیار رنج نکشند عصاره‌ ی این گیاه را با شیره‌ ی تریاک مخلوط می‌ کرده‌ اند.

طریقه مصرف شوکران

 

استعمال داخلی:
عصاره:
 0.1 تا 0.03 گرم ,یکباردرروزوحداکثرمصرف روزانه 0.1 گرم
پودرمیوه: 0.1 تا 0.5 گرم درروزبه صورت حب های 0.1 گرمی مصرف شود
تنتوربرگ یامیوه: 10 تا 60 قطره درروزمصرف شود
الکلاتور: 5 تا 20 قطره درروز
استعمال خارجی شوکران ( آرام بخش وضددرد ) :
ضمادبرگ های تازه ی له شده یاروغن فرارشوکران یاپمادیامرهم کدکس 25 درصد(جهت درمان سیاتیک)
ضمادمسکن وآرام بخش:
پودربرگ های شوکران 10 گرم, مغزتازه ی هویج خام 250 تا 300 گرم
موادفوق رادرون قطعه ای گازگذاشته برروی پستان قبل ازآن که جراحی شده باشدقرارمی دهند(برای کاهش دردناشی ازسرطان سینه)

ترکیبات شوکران

مهمترین ترکیبات موجود درگیاه دارویی شوکران: روغن فرار,آلکالوییدهایی مانندسیکوتین و کونهیدرین

تگ ها: