تمیس،بامبولی بوزو

black bryony

 

گیاه تمیس یا Tamus communis L. یکی از گونه‌های دارویی ایران است که بیشتر در نواحی جنگلی شمال ایران رویش دارد . تمیس گیاهی است پایا و بالارونده از خانواده Dioscoreaceae. این تحقیق با هدف شناسایی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گیاه تمیس در طی سالهای 82 و 83 در استان گلستان به اجرا در آمده است .  از نظر خواص درمانی کلیه قسمتهای گیاه مانند ریزوم، جوانه‌ها، میوه اثر مدر، قی آور و مسهلی دارند . ریزوم گیاه اثر مخصوصی در دستگاه ترشح ادرار و رحم دارد، به طوری‌که مصرف آن موجب زیاد شدن ترشحات ادرار و برقراری قاعدگی می‌شود . گیاهان تیره تمیس مخصوص مناطق استوایی و بین استوایی و دارای انواع معدود در نواحی معتدله می باشند. به اشکال مختلف علفی یا دارای اعضای چوبی و غالباً بالا رونده و دارای غده هایی با ظاهر مختلف در داخل خاک یا در قشر سطحی آن و حتی خارج از زمین می باشند. برگهائی معمولاً متناوب و پهنکی قلبی شکل یا تیرکمانی، گاهی لوبدار یا به اشکال دیگر با رگبرگهای مشبک دارند و این حالتی است که کمتر در گیاهان تک لپه مشاهده می گردد گلهای آنها بر 2 نوع متفاوت نر و ماده واقع بر روی 2 پایه و مجتمع به صورت خوشه یا سنبله و یا گرزن است. بندرت ممکن است در بین آنها انواعی یک پایه و یا دارای گلهای نر – ماده دیده ‌شود. اجزای گل آنها روی طرح سه تائی بنا شده است. گلهای نر آنها 6 پرچم در 2 ردیف حلقوی و یا 3 پرچم دارند. که در حالت اخیر ردیف داخلی به حالت رشد نیافته می باشند و از مشخصات آنها این است که میله پرچم های آنها غالباً به پوشش گل پیوستگی دارد. گلهای ماده آنها از 3 برچه منتهی به یک تا 3 خامه تشکیل مییابد. میوه آنها پوشینه یا سته و محتوی دانه هائی که در برخی از آنها بالدار و دارای آلبومن شاخی است.

فواید تمیس،بامبولی بوزو
ضرب خوردگی - خون مردگی - کوفتگی عضلات - رماتیسم و... * مصرف این گیاه به صورت تازه خطرناک است. جهت استعمال خارجی این گیاه را کوبیده، له کرده سپس جوشانده به صورت ضماد بگذارند. * نام‌های دیگر آن: بمبلی زو، رَزَک، تال و اصل الکرمة السودا می‌باشد.

مضرات استفاه از تمیس،بامبولی بوزو

آلرژی های پوستی همراه با تاول در اثر تماس افراد گزارش شده است.

طریقه مصرف تمیس،بامبولی بوزو

اگر قطعه ای از ریشه آن روی پوست قرار گیرد ، بویژه اگر به نرمی روی پوست مالیده شود بشدت جریان خون را تحریک می کند . گیاهی سمی است و مواردی از مرگ کودکان در اثر خوردن حبه های قرمز آن پیش آمده است . در موارد خونریزی و دردهای رماتیسمی لایه هایی از ریشه تازه یا خشک شده و نیز کمپرس عصاره آبکی یا الکلی از طریق خارجی به کار می رود. گیاه تازه آن خیلی بیش از هنگامی که خشک می شود فعال است و ممکن است بر روی پوست تاول ایجاد کند .

ترکیبات تمیس،بامبولی بوزو

ریشه های این گیاه حاوی ماده ای شبیه هیستامین است که شدیدا محرک پوست است مقدار ناچیزی هم از یک آلکالویید دارد.

تگ ها: