توت روباه،علف نقره ای

silverweed

 

توت روباهی ، گیاهی چندساله است که تا ارتفاع 1 متر رشد نموده و دارای برگ های مرکب پر مانند و ساقه های گل دهنده باریک و منشعب می باشد. ساقه های گل دهنده دارای سرگل های صورتی کوچک و دوکی مانند می باشند. این گیاه سابقاً با نام علمی Poterium officinalis شناخته می شده است. گونه S.minor نیز مشابه این گونه است با این تفاوت که کمی کوتاهتر و کوچکتر می باشد. این گیاه اخیر به سالاد ، پنیر و کره های گیاهی افزوده می شود و علاوه بر این دارای مصارف دارویی مشابه توت روباهی طبی است. گونه دیگری بنام S.anistroides نیز بعنوان دارویی برای درمان دیابت مورد استفاده قرار می گیرد.

فواید توت روباه،علف نقره ای
اثرات درمانی : تانن ها و ساپونین های موجود در گیاه دارای خاص قابض بودن ، ضد میکروبی ضد التهابی ، بند آورنده خون و ضد دیابتی هستند. وضعیت : توت روباهی طبی به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده در طب سنی به ثبت رسیده است.

مضرات استفاه از توت روباه،علف نقره ای

مضرات خاصی برای این توت روباه یافت نشد

طریقه مصرف توت روباه،علف نقره ای

 

گروه درمانی : قابض ، بند آورنده خون و ضد بواسیر. 

ترکیبات توت روباه،علف نقره ای

ریشه توت روباهی طبی حاوی تانن های قابل هیدرولیز است که عمدتاً از مشتقات اسید گالیک و اسید الاژیک هستند که از آن جمله می توان به 3 و 3 و 4 – متیل الاژیک اسید ، گامبیرین A ، گامبیرین B ، سانگوئین و انوژین اشاره نمود. علاوه بر این مواد ریشه توت روباهی طبی حاوی ( روتوزاید ، کوئرستین ، کائمفرول ) ، پروآنتوسیانیدین های اولیگومریک و ساپونین های تری ترپن مونودسموزیدیک مانند گلیکوزید های اسید پومولیک ( که بعنوان سانگوئی سوربین نیز شناخته میشوند) می باشد.

تگ ها: