خلال دندان

visnage

 

از نظر ویژگی گیاهشناسی ، گیاه علفی و یکساله می باشد . پراکنش آن در ایران شامل رستم آباد ، رامهرمز ، رشت و لوشان می باشدو مناطقی که از نظر کشت مناسب گزارش شده است عبارتند از خوزستان و شمال ایران

فواید خلال دندان
 

مضرات استفاه از خلال دندان

عوارض جانبی گزارش نشده است.

طریقه مصرف خلال دندان

جزء مورد مصرف گیاه در صنایع داروسازی ، میوه می باشد و طریقه برداشت دستی و یا مکانیزه است. مواد موثره ی اصلی از خلین ، ویسنادین و ویسناژین تشکیل شده است. خواص دارویی آن عبارتند از : بازکنندگی مجرای شریان قلب، درمان آنژین ، معالجه آسم و سیاه سرفه .

ترکیبات خلال دندان

مواد موثره ی اصلی از خلین ، ویسنادین و ویسناژین تشکیل شده است.

تگ ها: