♨️تدابیر ماه حزیران

30روز(24خرداد-22تیر)

تسلط بلغم و خون از بین میرود،
غلبه صفرای گرم ایجاد میشود،


بپرهیز دراین ماه از؛

♦️فعالیت و کار سخت
♦️از گوشتهای پرچرب
♦️وخوردن گوشت زیاد
♦️بوییدن مشک و عنبر


مفید دراین ماه:
❇️سبزیجات سرد:
  کاسنی،خرفه و..
❇️و صیفی مانند:
خیار، خیارچنبر...
و شیرخشت...
❇️و میوه های آبدار..
❇️و مصرف ترشیجات
❇️وگوشتهای زیر یکسال؛
بزغاله،بره،گوساله
❇️و از پرندگان؛ مرغ(خروس)
طیهو،دراج(کبک،بلدرچین)
❇️و لبنیات گاو 
❇️و ماهی تازه.


منبع:(رساله ی ذهبیه ی امام رضا علیه السلام)

 

تگ ها: